สมาชิกเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ

สมาชิกเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ


รายชื่อสมาชิกโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ

การดำเนินการระยะที่ 1

1. เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย

  • โรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ได้แก่

  • ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน  68 แห่ง

2. เขตตรวจราชการสาธารณสุข 15, 16: จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง

3. เขตตรวจราชการสาธารณสุข 10, 12:  จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม  อุดรธานี  หนองคาย

4. เขตตรวจราชการสาธารณสุข 6, 8: จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง  สงขลา

การดำเนินการระยะที่ 2

พ.ศ. 2552

  1. เขตตรวจราชการสาธารณสุข 5 : จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

พ.ศ. 2553

  1. เขตตรวจราชการสาธารณสุข 14 : รพ.สุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
  2. เขตตรวจราชการสาธารณสุข 6 : รพ.สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2554

  1. เขตตรวจราชการสาธารณสุข 8 : จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

พ.ศ. 2555

  1. เขตตรวจราชการสาธารณสุข 12 : จังหวัดกาฬสินธุ์