บรรยายพิเศษ "Lean for Healthcare Service: A Success Case for Preterm Birth Reduction

บรรยายพิเศษ 

"Lean for Healthcare Service: A Success Case for Preterm Birth Reduction


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ธราธิป โคละทัต ผู้จัดการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Lean for Healthcare Service: A Success Case for Preterm Birth Reduction“ ภายในงาน International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success ณ Grand Hall 201-203 Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ธราธิป โคละทัต

ภาวะคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับ 2 ที่ทำให้ทารกของไทยเสียชีวิตและพิการ​ ขณะที่ปัจจุบันยังขาดแคลน แพทย์ พยาบาล และ ICU ที่จะดูแลคนไข้กลุ่มนี้ ความสามารถในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดยังไม่พอ รัฐบาลสูญเสียเงิน อย่างต่ำไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี ในการดูแลทารกกลุ่มนี้

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

ในปี 2549 พบว่า หญิงที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเข้ามารับการรักษาค่อนข้างล่าช้า ปากมดลูกเปิดมากว่า 3 เซนติเมตร ซึ่งเข้าใกล้ระยะคลอด เมื่อถึงระยะนี้​หญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดอาจจะไม่ได้ให้ยายับยั้งเพราะว่าโอกาสเกิดความสำเร็จน้อย

 

เมื่อหญิงเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล จุดบริการที่เข้าไปจะมีหลายจุด เพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้ ตั้งแต่เข้ามาจนได้รับยายับยั้งคลอด จะมีหลายกระบวนการและยาวมาก​ เช่น​ คัดกรอง-แจ้งทีม การวินิจฉัย​ การสั่งการรักษา​ การให้ยายับยั้ง​ เป็นต้น​

 

LEAN Management​ จึงเป็นเครื่องมือที่นำมาบริหารจัดการ​เพื่อกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ​ลดระยะเวลาให้สั้นลง​ Waiting time เหลือน้อยที่สุด คนไข้ถึงจะได้รับการบริการดีที่สุด

ภาพบรรยากาศภายในงาน