งานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”

งานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”


วันที่ 16 ม.ค. 2562 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต ผู้จัดการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และภาคีเครือข่ายได้ร่วมเปิดตัวแคมเปญ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” ณ ลาน Spotlight ชั้น G ศูนย์การค้า ZPELL ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน

8 ภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมเปิดงาน “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอลมีเดีย จำกัด บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ครอบครัวโกศลพิศิษฐ์ และครอบครัวจารุจินดา 

ภายในงานยังมีการสัมภาษณ์ 2 ครอบครัวนักแสดง ครอบครัวโกศลพิศิษฐ์ (คุณบ๊อบ-ณัฐธีร์ ภรรยา และลูก) ครอบครัวจารุจินดา (คุณเติ้ล-ตะวัน ภรรยา และลูก) “ช่วงนาทีชีวิต เมื่อลูกคลอดก่อนกำหนด” รวมทั้งคุณแม่และว่าที่คุณแม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมโยคะเพื่อคุณแม่ โดย คุณแนน-ชลิตา เฟื่องอารมณ์

                                           กรุงเทพมหานคร                       โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ

ภาพบรรยากาศภายในงาน

นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธจากหน่วยต่างๆ เช่น บูธช่องทางการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ จัดโดยคณะกรรมการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร บูธให้ความรู้เรื่อง “ความสำคัญของอัลตราซาวด์ในคุณแม่ตั้งครรภ์” โดยสมาชิกเครือข่ายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บูธให้คำแนะนำเรื่อง “สุขภาพของมารดา ทารก และสตรีตั้งครรภ์” โดยสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

 

หากท่านหรือองค์กรใดสนใจสามารถดาว์โหลดสื่อความรู้ได้ที่

ตอนที่ 1 อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด : http://www.tmchnetwork.com/node/234

  Spot Promote 60 วินาที ตอน “นางสิบสอง” : กำหนดปล่อยเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

  Spot Promote 30 วินาที ตอน “นางสิบสอง” : กำหนดปล่อยเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ตอนที่ 2 ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า : http://www.tmchnetwork.com/node/233

  Spot Promote 60 วินาที ตอน “นางนาก” : กำหนดปล่อยเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

  Spot Promote 30 วินาที ตอน “นางนาก” : กำหนดปล่อยเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ตอนที่ 3 ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ : http://www.tmchnetwork.com/node/232

ตอนที่ 4 สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด : http://www.tmchnetwork.com/node/231

  Spot Promote 60 วินาที ตอน “ทวิภพ ภาคพิเศษ” : กำหนดปล่อยเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

  Spot Promote 30 วินาที ตอน “ทวิภพ ภาคพิเศษ” : กำหนดปล่อยเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562