กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ปี พ.ศ. 2561

กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ