กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ร.พ. ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น