การประชุมโครงการวิจัย เรื่อง ผลของการพัฒนากระบวนการดูแลรักษาด้วยวิธีการลีน และการประเมินเสริมพลัง ต่อภาวะคลอดคลอดก่อนกำหนดในเครือข่ายโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ

การประชุมโครงการวิจัย เรื่อง ผลของการพัฒนากระบวนการดูแลรักษาด้วยวิธีการลีน และการประเมินเสริมพลัง ต่อภาวะคลอดคลอดก่อนกำหนดในเครือข่ายโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 


วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง ผลของการพัฒนากระบวนการดูแลรักษาด้วยวิธีการลีน และการประเมินเสริมพลัง ต่อภาวะคลอดคลอดก่อนกำหนดในเครือข่ายโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ (ภาพบนซ้าย) ได้จัดการประชุมโครงการวิจัย เรื่อง ผลของการพัฒนากระบวนการดูแลรักษาด้วยวิธีการลีน และการประเมินเสริมพลัง ต่อภาวะคลอดคลอดก่อนกำหนดในเครือข่ายโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ  ณ ห้องประชุม ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เวลา 08.30-16.00 น. พร้อมด้วย อาจารย์สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการ (สายงานธุรกิจ) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ภาพบนขวา) รศ.นพ. เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช (ภาพล่างซ้าย)   และอาจารย์วุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ภาพล่างขวา) เป็นวิทยากรในการประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอกระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดในโรงพยาบาลชุมชน

โดยมีการนำเสนอกระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดในโรงพยาบาลชุมชน 8 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ และโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  โรงพยาบาลเชียงดาว และโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลย่านตาขาว และโรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง โรงพยาบาลบ้านผือ และโรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  (ภาพล่าง)