สปอตวิทยุภาษากลาง เรื่อง การป้องกันการคลอดก่อนก่อนกำหนด