ลายพระหัตถ์ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

ลายพระหัตถ์ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  • ความสัมพันธ์ที่ดี&ความรับผิดชอบของ Man and Woman เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชีวิต
  • นมแม่เป็นการพัฒนาชีวิต มีคุณค่าต่อร่างกายและสุขภาพ รวมทั้งจิตใจและความสัมพันธ์แม่ลูก ส่งเสริมให้เกิดสถาบันครอบครัว เป็นการสืบถอด generation
  • เด็ก/วัยรุ่น/ผู้ใหญ่ ปัญหาเกิดจากจุดเริ่มต้นของชีวิต ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม คือครอบครัว และสังคม จากแคบไปกว้าง ถ้าไม่ดีก็ปัญหาหลุมดำต่างๆ ในแต่ละช่วงของชีวิต
  • วิชาการ แพทย์ อนามัย จิตวิทยา พัฒนาอารมณ์ พัฒนาการศึกษาร่วมกับ development of human body and mind จะช่วยพัฒนาชีวิตเด็ก ทำให้เกิดครอบครัว และสังคมที่ดี