การฝึกอบรม : การให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงานที่ตั้งครรภ์ในสถานประกอบการ

การฝึกอบรม : การให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงานที่ตั้งครรภ์ในสถานประกอบการ


วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต ประธานคณะกรรมการโครงการพัฒนาสถานประกอบการต้นแบบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพพนักงานและครอบครัวเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (ภาพซ้าย) ภายใต้การดำเนินงานของโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดการฝึกอบรม เรื่อง การให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงานที่ตั้งครรภ์ในสถานประกอบการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 ศูนย์วิจัยการแพทย์ ศิริราช (SIMR) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

                                          ศ.คลินิก นพ.ธราธิป โคละทัต                               ศ.คลินิก พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก

 

พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรเวชวิทยา ที่ปรึกษาด้านงานอนามัยแม่และเด็กราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (ภาพบนขวา) คุณกมลวรรณ เตชะฟอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ. สันทราย จ.เชียงใหม่ คุณโสพรรณ เรืองเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ. หนองหาน จ.อุดรธานี คุณศรุตยา รองเลื่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลศิริราช (ภาพล่าง) เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อการเผยแพร่ความรู้ในครั้งนี้

                   คุณกมลวรรณ เตชะฟอง                               คุณโสพรรณ เรืองเจริญ                               คุณศรุตยา รองเลื่อน

 

คุณวรรัตน์ เลาหธนะกูร   คุณมนต์ชัย แก้วจินดา    คุณวิริยา แสงรัชฎากุล   และคุณสุจิตตรา พงศ์ประสบชัย

 

ภาพบรรยากาศการอบรม

 

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก  คุณวรรัตน์ เลาหธนะกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณมนต์ชัย แก้วจินดา ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน) คุณวิริยา แสงรัชฎากุล เจ้าหน้าที่บุคคล (5) บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และคุณสุจิตตรา พงศ์ประสบชัย หัวหน้าหน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลศิริราช (ภาพบนจากซ้าย) ร่วมอภิปรายเรื่อง การติดตามและระบบส่งเสริมสุขภาพพนักงานตั้งครรภ์ในสถานประกอบการ เพื่อนำเสนอแผนการจำเป็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รับทราบโดยทั่วกัน